Svědkové Jehovovi a Strážná věž
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Byli apoštolové falešní proroci?

Goto down

Byli apoštolové falešní proroci? Empty Byli apoštolové falešní proroci?

Příspěvek  zeek 31/12/2020, 10:30

„Dávejte pozor, abyste se nenechali svést, mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš!‘ a ‚Přišel čas!‘ Nechoďte za nimi.“

Tady Pán Ježíš jasně varuje před těmi, kteří budou prohlašovat, že čas (věci konce) jsou blízko. Z textu vyplývá, že měli takové prohlášení považovat za vlastnost falešných proroků… alespoň na chvíli. Proč? Protože vše mělo svůj pořádek a napřed se muselo odehrát spoustu předpověděných událostí. Pověsti o válkách, zemětřesení, hlad, pronásledování, zrazování, objevit se bezzákonný apod. Když se podíváme dopředu na Lukáše 21:28, uvidíme, že Ježíš později říká: „Až se to všechno začne dít, vzpřimte se a pozvedněte hlavy, protože se blíží vaše vykoupení!“ Nejprve museli vidět, „tyto věci se začínají odehrávat “, a pak mohli vědět a prohlásit, že „konec je blízko“. Ale Ježíš jasně říká, že pokud to někdo prohlásí a nebude to pravdivě rozpoznané, je svůdce.

Prohlásil tedy některý z autorů Nového zákona, že čas (nebo konec) byl blízko? Víme, že ano, např:

Římanům 13:11-12 A ještě něco. Víte jaký je čas, že už nastala hodina probudit se ze spánku. Spása je nám teď blíže, nežli když jsme uvěřili. Noc pokročila a den je blízko. Odložme proto skutky tmy a oblečme zbroj světla!

1. Korintským 7:29 Ale toto vám, bratři, říkám, že čas je zkrácený.
Filipenským 4:5 Všichni lidé ať znají vaši vlídnost. Pán je blízko.
Židům 10:37 Už velmi, velmi brzy přijde Ten, který má přijít, a neopozdí se.
Jakub 5:8 I vy tedy buďte trpěliví a pevní. Pánův příchod je blízko.
1. Petr 4:7 Všemu nadešel konec. Proto se vzpamatujte a probuďte se k modlitbám.
1. Jan 2:18 Drazí, je tu poslední hodina. Slyšeli jste, že přijde Antikrist? Teď se objevila spousta antikristů, a tak víme, že je poslední hodina.

Je naprosto patrné a nepřehlédnutelné, že Pavel, Petr, Jakub i Jan ve svůj čas prohlásili, že „čas / konec je blízko“. Znamená to, že se z nich stali oni falešní proroci, před kterými Ježíš varoval v Lukáši 21:8? Vždyť pronesli prohlášení, před kterým sám Ježíš varoval. A pokud události Lukáše 21 jsou stále ještě před námi, museli bychom konstatovat ano, že Pavel, Petr, Jakub i Jan falešnými proroky a svůdci jsou. Jedině snad, že by rozpoznali čas, viděli všechna přípravná znamení, a mohli již legitimně vyřknout ono zapovězené – ČAS JE BLÍZKO.

Je neuvěřitelné, že je ještě dnes nutné před většinovým křesťanstvem obhajovat tyto milované apoštoly, jelikož z nich většina současných učitelů dělá lháře. Oni však byli praví a plni Ducha. Věděli, že VŠECHNY předpověděné události se stanou během jejich generace. Tak, jak prohlásil jejich Pán a mistr Ježíš. „Stejně tak, až uvidíte, jak se dějí tyto věci, vězte, že je blízko, že už je ve dveřích! Amen, říkám vám, že toto pokolení (genea – generace) nepomine, než se to všechno stane“ (Marek 13,29-30).

Brzy poté, co Pavel, Jakub, Petr a Jan učinili tato prohlášení, tento konec opravdu přišel, tj. konec jejich dosavadního světa a věku Staré smlouvy. Apoštolé nebyli falešnými proroky a Ježíš také nelhal, a ani nemluvil v časových liniích, kterým oni tehdy nemohli rozumět. Nedošlo k žádnému odklonu, žádnému přerušení ani žádné čekárně. Pán zachoval své slovo a splnil vše, jak řekl.

Spíše než prohlásit apoštoly a samotného Božího syna za pomýlené a hledat nějaká vlastní vysvětlení posledního času, zkusme se snažit pochopit, co se vlastně stalo, jak se to stalo a co to už dlouhou dobu znamená. Zkusme zkoumat, co pro nás Ježíš vykonal a v jakém věku žijeme nyní.

zeek

Male Poeet p?íspivku : 41
vztah k organizaci : nejsem členem žádné náboženské organizace
Reputace : 6
Body : 61
Registration date : 04. 03. 20

Návrat nahoru Goto down

Byli apoštolové falešní proroci? Empty Re: Byli apoštolové falešní proroci?

Příspěvek  zeek 19/3/2021, 16:43

Karel: „Bible je Bohem úžasně inspirovaná kniha. Je Božím slovem a vše, co je v ní napsáno, bylo přímo inspirováno Božím Duchem. Je to absolutní pravda a můžeš na tom postavit svůj život i svou víru. V podstatě by se dalo povědět, že už nikdo nikdy nebude inspirována tak, jako její pisatelé, tím pádem je ta už kniha uzavřena a není možné k ní nic přidat. Protože kdo by přidal, přidá jemu Bůh ran v ní napsaných.“

Standa: „Aha, takže když čtu takováto místa, mohu je brát jako Bohem přímo inspirovaná? 1 Tes 4:13 Nechceme vás, bratři, nechávat v nevědomosti o těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti ostatní, kteří nemají naději … Neboť toto vám říkáme slovem Pánovým: My živí, kteří jsme tu ponecháni do příchodu Pána, jistě nepředejdeme ty, kteří zesnuli, protože za zvuku přikazujícího zvolání, hlasu archanděla a Boží polnice sám Pán sestoupí z nebe a mrtví v Kristu vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří tu budeme ponecháni, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích do vzduchu k setkání s Pánem. A tak už navždy budeme s Pánem. Židům 10:36-37 Je vám totiž třeba vytrvalosti, abyste vykonali Boží vůli a obdrželi zaslíbení. ‚Neboť ještě velmi, velmi krátký čas, a ten, který má přijít, přijde a nebude otálet;…“

Karel: „No, samozřejmě! Vidíš jaká úžasná povzbuzení nám tam Bůh sděluje? Už brzy to bude, vytrvej bratře!!“

Standa: „Ale mě ti připadá, když to čtu, že to ti apoštolové psali, jako by se toho měli dočkat oni sami. Zvlášť když píšou „nechceme vás nechat v nevědomosti, a proto vám slovem Pánovým říkáme, že MY ŽIVÍ, KTEŘÍ JSME TU PONECHÁNI do příchodu Pána.“ A pak ta spousta dalších míst, kdy je opakovaně povzbuzují, aby vytrvali, že už brzy to bude“. A to tím spíš, když ty dopisy psali a asi i posílali těm lidem tehdy.“

Karel: „Mnóóó víš, to máš tak, oni se totiž už tak moc těšili, že si mysleli, že se to stane za jejich života.“

Standa: „Hmm, takže to nebylo tak úplně slovo Páně, co jim tehdy psali? Chápu dobře, že řada těch míst vlastně asi tak úplně nebyla Bohem inspirovaná, když je znovu a znovu ujišťovali, aby vydrželi, protože se určitě dočkají, a přitom my už dnes víme, že se spletli o více jak 2000 let? Tedy zatím minimálně o 2000 let, protože i dnes mi říkáš, že už jen velmi krátký čas a Pán přijde.“

Karel: „Hele dej si velkým pozor, aby ses nestal tím posměvačem, který se nám vysmívá a říká, kde že je ten jeho příchod.“

Standa: „Ale já se nevysmívám, já se prostě ptám. Jak to tedy je? Říkáš, že Bible byla naprosto inspirovaná Božím Duchem, takže na ní mohu postavit svůj život i svou víru. Pak mi ale řekneš, že tato nezpochybnitelná inspirace byla ve skutečnosti narušená jejich přemírou těšení se. Takže nejenže je apoštolové nadále nechali v nevědomosti, ačkoliv říkali, že je v ní nechtějí nechat, oni je dokonce oklamali falešnou nadějí, a navíc jim to podali tak, že to nejsou jejich slova, ale slova Pána. A přitom Bůh už tehdy věděl, pokud je tedy inspiroval, že se za jejich života ta zaslíbení nenaplní, když mi i ty říkáš, že vlastně tak úplně nemám věřit tomu, co tam čtu. Jestli se tedy spletli v tomto, co když se, kvůli tomu těšení, spletli i v jiných věcech?“

Karel: „No, to rozhodně nespletli, vždyť tomu miliony lidí věří už 2000 let a ty to teď chceš zpochybnit?“

Standa: „Ale já nic nezpochybňuji, prostě mi to nejde do hlavy, tak se ptám. Nechci zůstat v nevědomosti jako oni.“

Karel: „Víš, některým věcem nemůžeme porozumět, protože Boží myšlenky jsou vyšší, než ty naše. Ale rozhodně tě mohu ujistit, že dnes Duch Svatý mnoha lidem potvrzuje, že my jsme v té době, a my se rozhodně Pánova příchodu dočkáme. A vezmi si, jak je úžasné, že Bůh skrze ty pisatele ve skutečnosti nepsal těm lidem kdysi, ale psal nám, kteří žijí v těchto velkolepých dnech. To je panečku hluboká moudrost, co?“

Standa: „Aha, a jak to víš tak jistě?“

Karel: „No, je to přece psáno v Bibli!“

Standa: „Ale tam je psáno, že se toho měli dožít ti, kteří ty dopisy četli před 2000 lety.“

Karel: „Koukám, že pěkně bloudíš. A začínám z tebe vnímat vzpouru. Copak jsi viděl, že by Pán už přišel? Dej si pozor, aby tě ďábel neoklamal!“

Standa: „Ale co když jsou oklamaní ti, kteří Bibli celou dobu čtou, říkají, jak na ní postavili svůj život i svou víru, a přitom nevěří tomu, co je tam napsáno. Protože ve skutečnosti víc věří těm, kteří jim stále dokola říkají, že mají čekat, protože právě jim to už opravdu Pán zjevil? A oni stále dokola čekají na něco, o čem jim někdo další řekl, jak by mělo asi vypadat. Není to tedy stejné, jakoby si k Bibli stále něco přidávali?“

Karel: „Ještě ti teče mlíko po bradě a chceš své bratry soudit a poučovat? Co jsi vůbec zač? Jsi vůbec věřící? Spíš koukám, že jsi pěkný bludař a budu před tebou všechny varovat. A odmítám tvé pochybnosti, protože jsou, jako by je říkal přímo sám Satan!“

převzato z internetu

zeek

Male Poeet p?íspivku : 41
vztah k organizaci : nejsem členem žádné náboženské organizace
Reputace : 6
Body : 61
Registration date : 04. 03. 20

Návrat nahoru Goto down

Návrat nahoru

- Similar topics

 
Povolení tohoto fóra:
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru