Svědkové Jehovovi a Strážná věž
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Přednáška bratra Losche v Rusku

+3
witness
rals
Ing.Peter
7 posters

Goto down

Přednáška bratra Losche v Rusku Empty Přednáška bratra Losche v Rusku

Příspěvek  Ing.Peter 9/9/2014, 19:21

Přemýšlel již někdo z nás o čtyřech etapách předcházejících Armagedonu? Přenesme se v duchu do období, kdy se tyto čtyři etapy popsané v Bibli začínají splňovat.
Je 21. Září
Je 5:58; zvoní budík. Je čas vstávat do školy nebo do práce, máme ještě dvě minuty na lenošení. Je 6:00 a my posloucháme zprávy:
„Dobrý den, je 6:00 ráno- aktuální zprávy: New York, před třemi hodinami jsme se z naší tiskové kanceláře dozvěděli, že OSN na uzavřeném jednání před třemi dny rozhodlo o rozpuštění všech forem náboženských organizací, skupin a sdružení. Dnes večer toto rozhodnutí nabývá platnosti-veškerý majetek křesťanských, protestantských i muslimských organizací bude zkonfiskován a přejde do rukou státu. Armáda a policie obsadí budovy, které těmto skupinám a organizacím patří. Prezident USA a generální tajemník OSN jednohlasně přijali rozhodnutí o vyhlášení celosvětového míru a bezpečí…“
Po vyslechnutí této zprávy jsi okamžitě vzhůru, cítíš se jako by tě někdo polil studenou vodou. Otřepeš se a vylezeš z postele. Věděl jsi, že to přijde, ale zrovna dnes? Teď? Oněměl jsi. Když jsi to vstřebal, jdeš do práce. Postupně začínáš chápat situaci, která se kolem tebe odehrává. Začíná první fáze vedoucí k Armagedonu. Velký Babylón - impérium falešného náboženství, nastupuje na cestu, která povede k jeho zničení.
Je 7:00; vycházíš z domova. Ostatní také slyšeli tuto novinu. Cestou jdeš kolem kostela, vidíš partu mladých lidí, jak s radostí rozbíjejí okna kostela. Přicházíš do práce. Všichni mluví jen o jednom. Vědí, že jsi Svědek Jehovův a ptají se tě na tvůj názor. Všichni poslouchají aktuální zprávy z rádia. Slyšíš o nepokojích, demonstracích a násilí ohromujících celou Evropu. Všude kolem se rozmáhá bezvládí, většina lidí je zasažena nastalou situací. Nevědí, co mají dělat, jak se mají zachovat. Celou Evropu zasáhla vlna násilných demonstrací, která se šíří po celém světě. Zastánci i odpůrci zakázaných náboženství bojují mezi sebou. Státní orgány mobilizují policii a armádu.
Je 28. Září
Situace se vymyká kontrole. Je potřeba více armády k zachování zákazu náboženské svobody. Jmenovaní bratři místních sborů po obdržení doporučení a rad organizují shromáždění denně. Hlavním cílem těchto shromáždění je duchovní povzbuzení spolukřesťanů. Připomínáme si na nich pasáže, ze života Noema, Jeremjáše, Daniela a samozřejmě Ježíše Krista, připomínáme si taky jejich věrnost. Krom toho společné modlitby a písně nás posilují. Bohužel ne všichni bratři se zúčastňují každodenních shromáždění.
Je 5. října
Situace je stále vyhrocená. Sbor dostává 5000 traktátů, možná je to číslo 308, předcházející traktát měl číslo 307. Během následujících čtyř dní máme navštívit každou domácnost v našem okolí s varováním, jak to všechno skončí. Ne všichni bratři nalezli odvahu k tomuto kroku. Ale ty bratře, sestro, jdeš. To posiluje tvou víru. Nad tvé očekávání se všechny dveře otevírají a všichni berou traktát, protože Jehova způsobil, že lidem dochází, co je čeká. I přes vyhrocenou situaci, která panuje v ulicích, jsi bez nejmenší újmy na zdraví. Když se vrátíš, do sálu zjistíš, že i ostatní spoluvěřící jsou v pořádku, a ty víš, že s vámi byli andělé.
Je 13. října
Ve sdělovacích prostředcích se mluví o činnosti Svědků Jehovových. Všechna pozornost a zlost jsou upřeny na ně. Nastává třetí etapa biblických proroctví. Satan útočí na Boží lid. I přesto se stále účastníš každodenních shromáždění. Zdá se jako by všichni oslepli, protože nemohou najít cestu do sálu Království. Cesta do sálu je nebezpečná, ale ty jsi pevně rozhodnut tam jít. Skupina ozbrojených vojáků se tě snaží zastavit, ale najednou padají k zemi. Vidíš, jak se splňují slova z Ezekiela 2:8
„A ty, synu člověka, poslyš, co k tobě mluvím. Nestaň se vzpurným jako ten vzpurný dům. Otevři ústa a sněz, co ti dávám.“
Vše se odehrává před tvýma očima! Padají k zemi! Náhle se na nebi objevují nadpřirozené úkazy. Lidé si uvědomují, že to nejsou žádné přírodní úkazy, ale že se jedná o Boží zásah. Rozumí tomu, ale je již příliš pozdě. Nastává panika. Jak je napsáno v Bibli - lidé se napadají navzájem, kromě toho se otřásá země. Krupobití a ohnivé koule padají z nebe, všichni, kteří neslouží Jehovovi, umírají. Náhle skupina bratrů, kteří s tebou slouží, zaplňují sál Království. Ale ne všichni, o kterých si to myslíš, jsou s tebou. Hluk venku ustal. Nastalo náhlé ticho. Je po Armagedonu. Ten Armagedon, o kterém sis myslel, že nikdy nepřijde, ten Armagedon, o kterém říkali : „Já se ho nedožiji.“ Přišel.

Bylo by dobré se zamyslet, jak to vše na nás působí, jaký to na nás má vliv. Je dobré pokud nám Jehova skrze bratry pomáhá zvládat hektický život a když pouvažujeme nad touto situací. Jak budeme reagovat, až přijde Armagedon? Teď bychom si některé části probrali podrobněji. A ukážeme si, jaké si z nich můžeme vzít ponaučení. Proto si ještě jednou připomeňme všechny etapy.
Vzpomeneme si na první moment, když jsme uslyšeli, že byl vydán zákaz o vyznávání náboženství. Jak jsme zareagovali? Vyskočili jsme z postele? Prozkoumejme se? Jaké pocity námi lomcují? Zapnuli jsme rádio a uslyšeli jsme tu zprávu. Co cítím? Jsem připraven? Dnes? V jaké životní situaci mě ten den zastihne? Vycházím z domu a potkávám skupinu lidí devastujících kostel. Představme si, jak jdeme kolem a vidíme rozvášněný křičící dav. Musíme kolem nich projít. A nebo, když dojdeme do práce nebo do školy, budu nám klást otázky, protože dobře vědí, že jsme Svědkové Jehovovi. Ptají se nás: Co to znamená? Co se děje? Co jim odpovím? Jsem připraven na tu chvíli, abych jim vysvětlil, co se právě odehrává? Nebo možná jednoduše odpovím: „ bylo to tak předpověděno v Bibli?“ Další důležitá otázka: jestli nadejde potřeba scházet se každý den, pomyslím si: „denně? Můžu chodit na shromáždění každý den?“ Nebo budu vděčný, že se během těch dramatických dní budu moci denně setkávat, dostávat povzbuzení. Budu mezi těmi, kdo se společně shromažďují? Jak se budeme cítit společně s bratry v sále království, až budeme pozorovat, to co se právě odehrává v ulicích? Lidé budou hledat sály království, ale nebudou schopni je nalézt, jelikož se budeme scházet na „ tajných místech.“ Přemýšlej, jaké to bude, až budeme vysláni s traktáty dům od domu. Bude to velmi burcující chvíle, protože všichni nám otevřou a vezmou si traktát. Jehova jim totiž ukáže, jak to všechno skončí. Lidé porozumí, že je to Boží soud z rukou Jehovy a ne nějaké přírodní katastrofa. Půjdeš i ty rozšiřovat traktáty? Až se budeš vracet a zjistíš, že ani jeden spolukřesťan nezahynul a nebyl zraněn, jak se budeš v té chvíli cítit? Možná si řekneš: „ Zázrak! Nemám důvod Jehovovi nedůvěřovat!“
Obzvlášť třetí fáze, až uslyšíme informaci, že jsme povinni udat každého Svědka Jehovova, v tu chvíli s námi budou cloumat ještě jiné pocity. Víme, že mohou bušit na naše dveře nebo na nás zvonit, budou vědět, že jsme Svědkové Jehovovi. Nebo když půjdeš na shromáždění, představ si: vidíš oknem co se venku děje-armáda, policie, bojující lidé a ty musíš vyjít na ulici a jít na shromáždění. Jak se budeš cítit, co si budeš myslet? Budeš důvěřovat Jehovovi, který nám říká, že se máme shromažďovat? Vycházíš a oni se tě snaží zastavit a za chvíli vidíš, jak jsou ochromeni a nemají moc ti ublížit a zastavit tě.

Teď postupně prozkoumáme všechny čtyři etapy v souladu s Biblí
První etapa
Je důkladně popsaná v knize Zjevení. Popisuje situaci, o které jsme uvažovali. Vzpomínáte si, co řekl hlasatel v rádiu? Že v jednom dni bude zakázáno veškeré náboženství na celém světě. Postavili všude armádu- v souladu se Zjevením 17:17:
„ Bůh totiž vložil do jejich srdce, aby uskutečnily jeho myšlenku, ano aby uskutečnily [svou] jednu myšlenku tím, že dají své království divokému zvířeti, dokud nebudou dovršena Boží slova.“
a se Zjevením 18:8 :
„Proto v jednom dnu přijdou jeho rány, smrt a truchlení a hladomor, a bude úplně spálen ohněm, protože Jehova Bůh, který jej soudil, je silný.“
Bible nenechává nikoho na pochybách, že to bude velmi rychlé. V jednom dni Jehova vloží do srdce OSN, aby zničila Velký Babylón. Někdo si může pomyslet, že půjde o zdlouhavý proces, ale NE. Zničení nastoupí během jednoho dne! Pamatuješ v knize Zjevení je znázorněno, že anděl zdvihl velký, mlýnský kámen a vrhl ho do moře. Ve stejném duchu bude zničen Velký Babylón – stane se to náhle!
Druhá etapa
Lukáš 21 kapitola - znamení na nebi a rozšiřování traktátů.
Lukáš 21:25-27
„Budou také znamení na slunci a měsíci a hvězdách a na zemi mučivá úzkost národů, které nebudou vědět kudy kam, pro řev moře a [jeho] rozbouření, zatímco lidé budou omdlévat strachem a očekáváním věcí přicházejících na obydlenou zemi; nebeské moci totiž budou otřeseny. A potom uvidí Syna člověka, jak přichází v oblaku s mocí a velkou slávou.“
Tato chvíle je důležitá pro Boha Jehovu. Prorok Ezekiel 308x zdůraznil, že v ten den všichni poznají, že je to Jehova. To znamená pro Jehovu posvěcení jeho jména, ukáže lidem, že je to jeho soud a ne přírodní katastrofy. Proto ten traktát, bude otevřeně oznamovat, jak začne zničení Velkého Babylónu, a co bude lid čekat. Vzhledem k tomu, že v momentě zničení Velkého Babylónu již nemůže být zachráněn žádný člověk, bude to důležitá událost. Jestli jsme doufali, že ještě může být někdo zachráněn - dveře zůstaly uzavřeny. Již nemůže nikdo přijít. Ty dveře nezavíráme my, ale Jehova. Jehova říká: „ Vyjděte z něho…“, když ještě existuje, protože když bude zničen – už z něj nemůže nikdo vyjít. Pokud z něj nevyjdeš, tehdy obdržíš, jak říká Zjevení 18:4 „část jeho ran.“ Proto traktát bude zdůrazňovat osud těchto lidí. Někteří mu nebudou věřit, jiní se mu budou smát, ale situace – zničení Babylónu – jim může otevřít oči. Budeme tedy sledovat jejich reakci. Rozšiřování tohoto traktátu bude velmi důležité, aby se lidé dozvěděli, čí je to soud.
Třetí etapa
Prorok Ezekiel ji dobře popisuje v 38 kapitole a 10,11 verši :
„Tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: ‚A v ten den se jistě stane, že ti v srdci vyvstanou věci, a jistě vymyslíš škodící úkladný plán; a řekneš: „Vyjdu proti zemi otevřené venkovské krajiny. Přijdu na ty, kdo nejsou nijak rušeni, kdo bydlí v bezpečí, kdo všichni bydlí beze zdi a nemají ani závoru a dveře.“
Když ve sdělovacích prostředcích uslyšíme oznámení, aby sousedé udali přesné adresy a jména svědků Jehovových, budeme jakoby v očích světa bezbranní, jakoby bez ochrany, beze zdí. Jako by bylo jednoduché nás kdykoli napadnout, okrást, zabít a vzít do otroctví. Jak jsme se dočetli v ten den Satan, Gog, se bude snažit uskutečnit jistý plán. Víme, že stále řídí svou organizaci, která ještě žije – bestii, která se nás pokusí zničit. Zapomíná, ale na jedno: Ezekiel 38:16
„A zcela jistě přitáhneš proti mému izraelskému lidu podoben oblakům, abys pokryl zemi. Stane se to v konečné části dnů, a jistě tě přivedu proti své zemi, aby mě poznaly národy, až se před jejich očima posvětím na tobě, Gogu.“‘
Satan se rozhodl nás zničit, ale to je past z Jehovovy strany. Jehova sice připustí útok na svůj lid, ale v té chvíli jim Jehova ukáže, co s nimi udělá. Ohromí nás to, až to budeme pozorovat. Od této chvíle, kdy se nás pokusí napadnout začíná čtvrtá etapa.
Čtvrtá etapa
Přechod do Armagedonu. Ezekiel 38:18,19
„A stane se v ten den, v den, kdy Gog přijde na půdu Izraele,‘ je výrok Svrchovaného Pána Jehovy, ‚že mi do nosu vystoupí můj vztek. A ve svém rozhorlení, v ohni svého rozlícení budu muset mluvit. V ten den jistě nastane velké třesení na půdě Izraele.“
Pamatujeme si předchozí události. Ve Zjevení i v evangeliu Lukáše jsme se mohli dočíst znameních. Jehova říká: „ v tom dni, kdy se rozhodnou nás napadnout ….“ Vzpomeňme si na situaci, jak jdeme na shromáždění a na ulici se nás snaží zastavit, zatknout, kdy náhle všichni zůstávají ohromení vůči nám. To je první příznak jejich zničení. Cítíme se bezpečně na shromážděních „ na ukrytých místech.“ Je důležité si taky připomenout, proč se shromáždění konají každý den. Budeme potřebovat povzbuzení, uklidnění. Když si budeme připomínat zážitky Jeremjáše, Ezekiela, Daniela a Ježíše – tehdy dostaneme opravdovou oporu. Nejdůležitější bude, abychom zde byli každý den, také v den kdy nás Satan bude chtít napadnout. Kdybychom jeden den nebyli přítomni na shromáždění, a v ten den by přišel Armagedon a my bychom tam zrovna nebyli, v jaké situaci bychom se nacházeli? Proto je důležité mít k těmto shromážděním správný postoj! V ten den pro nás nebude žádné bezpečnější místo. Jak jsme četli v Ezekielovi 38:18,19 až se Jehova rozzuří na Goga, a ve svém hněvu vyjde (verš 21-23) :
„‚A přivolám proti němu meč po celém svém hornatém kraji,‘ je výrok Svrchovaného Pána Jehovy. ‚Meč každého bude proti jeho vlastnímu bratrovi. A budu se s ním soudit morem a krví; a sešlu zaplavující liják a krupobití, oheň a síru na něho a na jeho tlupy a na těch mnoho národů, které budou s ním. A jistě se vyvýším a posvětím se a učiním se známým před očima mnoha národů; a budou muset poznat, že já jsem Jehova.“
Do nedávna jsme si mysleli, že se jedná o národy (a budou muset poznat, že já jsem Jehova), ale zde se jedná o nás, o Jehovův lid, který se skládá z lidí všech národů. My se ještě jednou přesvědčíme, že Jehova je panovník. Před našima očima bude Jehovovo jméno posvěceno a vyvýšeno. Je to velice důležitý moment pro lidi, kteří měli možnost poznat Jehovu a oddat se mu, ale neudělali to, protože jim bránila rodina a oni se podřídili a přestali uctívat Jehovu. Teď, když vidí, jak se splňují proroctví, mají vůči osobám, které jim bránili v uctívání Boha, zlost. Budou říkat: „ To kvůli vám mě čeká smrt!“ Ve svém hněvu mohou být i agresivní. O tom, co nás může čekat, je důležité promluvit si se svými zájemci, se kterými studujeme Bibli.
Zanedlouho se na vlastní oči přesvědčíme o tom, o čem jsme mluvili na začátku přednášky: „ NASTALO ÚPLNÉ TICHO. PŘIŠEL ARMAGEDON. TEN ARMAGEDON, O KTERÉM ŘÍKALI, JÁ SE HO NEDOŽIJI, PŘIŠEL!“

Ing.Peter

Male Poeet p?íspivku : 511
Reputace : 1
Body : 516
Registration date : 25. 11. 11

Návrat nahoru Goto down

Přednáška bratra Losche v Rusku Empty Re: Přednáška bratra Losche v Rusku

Příspěvek  rals 9/9/2014, 19:51

A teď tu o Karkulce.

rals

Male Poeet p?íspivku : 132
vztah k organizaci : bývalý 11let
Reputace : 3
Body : 133
Registration date : 29. 03. 10

Návrat nahoru Goto down

Přednáška bratra Losche v Rusku Empty Re: Přednáška bratra Losche v Rusku

Příspěvek  Ing.Peter 9/9/2014, 19:57

Very Happy

Ing.Peter

Male Poeet p?íspivku : 511
Reputace : 1
Body : 516
Registration date : 25. 11. 11

Návrat nahoru Goto down

Přednáška bratra Losche v Rusku Empty Re: Přednáška bratra Losche v Rusku

Příspěvek  witness 9/9/2014, 21:36

Styl přednášky odpovídá spekulativnímu a rádoby ,,zajímavému´, avšak v reálu
zcela nedomyšlenému a hloupému stylu VRO, který si nevidí ani na špičku vlastního
nosu, jen bych se tedy pro úplnost a ze zajímavosti zeptal, z jakého zdroje (shromáždění SJ)
je převzata citovaná přednáška a jak je doloženo, že ji měl opravdu ten pitomec Gerrit Lösch.

witness

Male Poeet p?íspivku : 2392
vztah k organizaci : bývalý dlouholetý starší sboru, dnes nečinný zvěstovatel neboli SJ, který již nepodává zprávu
Reputace : 9
Body : 2241
Registration date : 31. 05. 08

Návrat nahoru Goto down

Přednáška bratra Losche v Rusku Empty Re: Přednáška bratra Losche v Rusku

Příspěvek  Ing.Peter 10/9/2014, 08:18

Kolega ju dostal mailom,mal som ju v PC tak som to sem hodil pre zaujímavosť.. Skúsim zistiť odkiaľ pochádza prednáška.

Ing.Peter

Male Poeet p?íspivku : 511
Reputace : 1
Body : 516
Registration date : 25. 11. 11

Návrat nahoru Goto down

Přednáška bratra Losche v Rusku Empty Re: Přednáška bratra Losche v Rusku

Příspěvek  Vierka 10/9/2014, 10:07

Ing.Peter napsal:Kolega ju dostal mailom,mal som ju v PC tak som to sem hodil pre zaujímavosť.. Skúsim zistiť odkiaľ pochádza prednáška.

bratr Losche v Rusku Question

Vierka

Male Poeet p?íspivku : 61
vztah k organizaci : SJ
Reputace : 1
Body : 64
Registration date : 03. 04. 09

Návrat nahoru Goto down

Přednáška bratra Losche v Rusku Empty Re: Přednáška bratra Losche v Rusku

Příspěvek  Ing.Peter 10/9/2014, 10:28

Viem že bratr Losche v Rusku, ale či tam niekto osobne bol a počul to,alebo odkiaľ vlastne mal ten čo poslal mail ten text prednášky.. tak som to myslel, že chcem zistiť kedže witness napísal "z jakého zdroje (shromáždění SJ)
je převzata citovaná přednáška a jak je doloženo, že ji měl opravdu ten pitomec Gerrit Lösch." Smile

Ing.Peter

Male Poeet p?íspivku : 511
Reputace : 1
Body : 516
Registration date : 25. 11. 11

Návrat nahoru Goto down

Přednáška bratra Losche v Rusku Empty Re: Přednáška bratra Losche v Rusku

Příspěvek  Ing.Peter 10/9/2014, 12:26

Text prednašky je od JS z Ukrajiny , ktorý je v ČR u jedneho brata na návšteve..

Ing.Peter

Male Poeet p?íspivku : 511
Reputace : 1
Body : 516
Registration date : 25. 11. 11

Návrat nahoru Goto down

Přednáška bratra Losche v Rusku Empty Re: Přednáška bratra Losche v Rusku

Příspěvek  zbysek 10/9/2014, 17:40

Hm, zajímavá přednáška. Získal jsem z ní dva důležité poznatky:

1. Náboženská společnost SJ není náboženská společnost, protože nebyly zabaveny sály království, kde se i nadále SJ scházejí.

2. Země je placatá, protože na celé zemi je jednotný čas. Alternativně, konec světa bude probíhat postupně podle poledníků, aby každý SJ stihnul jít z práce na shromáždění. Případně aby ho v noci nezaspal.

zbysek

Male Poeet p?íspivku : 4242
vztah k organizaci : bývalý - 6 let
Reputace : 6
Body : 3484
Registration date : 16. 02. 08

Návrat nahoru Goto down

Přednáška bratra Losche v Rusku Empty Re: Přednáška bratra Losche v Rusku

Příspěvek  Melissa 11/9/2014, 11:03

zbyšek : Very Happy


Melissa

Female Poeet p?íspivku : 398
Reputace : 2
Body : 357
Registration date : 04. 11. 08

Návrat nahoru Goto down

Přednáška bratra Losche v Rusku Empty Re: Přednáška bratra Losche v Rusku

Příspěvek  דנר 12/9/2014, 19:06

Jo tak díky Vašim vtipným komentářům, ke kterým jsem v půlce přešel, jsem byl schopen to dočíst do konce...Ó jak jsou sebestřední, jediní praví a vyvolení.....
Když to přeženu: Opravdu vtipné je pro mě to, že skoro prší z nebe oheň a síra a já chodím do práce, jako by se nechumelilo...., nebo spíš jen chumelilo...
a druhá věc s čím SJ nepočítají při svých denních shromážděních, ......co když bude mít někdo z nich sra..u, tak jako půjde raději na shromko, aby to náhodou nebylo ono poslední armagedonové???? a on díky srajdě nepřišel o život věčný, protože sedí na WC doma místo v sále království?....koukám priority mají dobře seřazený
PS: je mi jasné, že celý sál 10 minut nepřetržitě tleskal po této přednášce

דנר

Male Poeet p?íspivku : 21
Age : 44
vztah k organizaci : vyloučený cca v 18-ti letech, u organizace spolu s rodiči od 7 let
Reputace : 2
Body : 27
Registration date : 25. 07. 14

Návrat nahoru Goto down

Přednáška bratra Losche v Rusku Empty Re: Přednáška bratra Losche v Rusku

Příspěvek  zbysek 12/9/2014, 20:02

דנר napsal:a druhá věc s čím SJ nepočítají při svých denních shromážděních, ......co když bude mít někdo z nich sra..u, tak jako půjde raději na shromko, aby to náhodou nebylo ono poslední armagedonové????  a on díky srajdě nepřišel o život věčný, protože sedí na WC doma místo v sále království
Přitom stačí jen číst Bibli, namísto podivných fantazií:

Matouš 24:40  Tehdy budou dva na poli, jeden bude vzat a druhý bude zanechán.
41  Dvě budou mlít na obilném mlýnku, jedna bude vzata a druhá bude zanechána.

Lukáš 17:31  Kdo bude v onen den na střeše a své věci bude mít v domě, ať nesestupuje, aby si je vzal; a podobně kdo bude na poli, ať se nevrací zpět.
34  Pravím vám, že té noci budou dva na jednom lůžku, jeden bude vzat, a druhý zanechán.
35  Dvě budou spolu mlít, jedna bude vzata, a druhá zanechána.
36  Dva budou na poli, jeden bude vzat, a druhý zanechán.“

Tedy platí, že i kdo bude v onen den na záchodě, jeden bude vzat, druhý zanechán. Požadavek být na shromáždění je tedy nesmyslný a vyhledávat sály království taktéž.
Smile

zbysek

Male Poeet p?íspivku : 4242
vztah k organizaci : bývalý - 6 let
Reputace : 6
Body : 3484
Registration date : 16. 02. 08

Návrat nahoru Goto down

Přednáška bratra Losche v Rusku Empty Re: Přednáška bratra Losche v Rusku

Příspěvek  Sponsored content


Sponsored content


Návrat nahoru Goto down

Návrat nahoru


 
Povolení tohoto fóra:
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru